CWD-provtagningen

Den kommande säsongen ska vi tillsammans avsluta CWD-provtagningen av kronhjort i hägn. Vi behöver få in fem prover från varje hägn. Ett fåtal av er är redan klara, men ni övriga behöver nu göra en ansträngning för att få era prover tagna. Se mer nedan om vad som gäller för säsongens provtagning.

Plan för årets CWD-provtagning i hjorthägn

 • Inom CWD-övervakningen ska alla hägn sammanlagt ta prov på fem vuxna kronhjortar. I första hand ska man ta prov på riskdjur:
  • avfallna eller avmagrade djur som du avser rensa bort
  • djur som självdött,
  • djur som du tvingas avliva pga. skada eller sjukdom, tex vid kalvning (hondjuret) eller brunst
 • Om du gör bedömningen att du inte kan få ihop 5 st. riskdjur måste du fylla upp med prover från friska djur som du slaktar under hösten/vintern. Totala antalet prover ska alltså bli 5 st.
 • Du kan själv ta proven. Tydliga instruktionsfilmer finns på SVAs hemsida, gå in på www.cwd.se.Du kan också be Jonas Malmsten eller hans medarbetare om hjälp.
 • Om du behöver provtagningskit så finns de hos Jonas Malmsten eller på SVAs viltsektion, som nås på telefon 018-67 40 00.
 • Observera att provtagna djur inte ska konsumeras innan provsvaret kommit.
 • Jordbruksverket betalar 450 kr i ersättning till provtagare. Ersättningen ska beskattas, så du får cirka 300 kr kvar. De nya blanketterna för att ansöka om ersättning ligger på Jordbruksverkets hemsida. Sök på verkets hemsida på CWD hjortdjur så hittar du dem.