Riksförbundet Svensk Hjort

 

I enlighet med Svensk Hjortavels stadgar §8 ska det finnas regional verksamhet. I stadgarna står det:

"Landet indelas i regioner. Inom varje region skall finnas en regional förening, vilken arbetar enligt av förbundet anlagda stadgar för regional förening."

Sverige är uppdelat i Sydhjort,  Västhjort, Östhjort, Norrhjort

SYDHJORTS förtroendevalda 2016 är:

Ordförande Kurt Svensson
Adjungerad Kurt Henriksson
Kassör Sigvard Östring
Ledamot Bengt Amilon
Ledamot Christian Bauer
Ledamot John Källström
Suppleant Erik Muhr
Suppleant Jonas Carlsson

 

 

 

VÄSTHJORTS förtroendevalda 2016 är

Ordförande Per Bårring
 V. ordförande Katrin Hansson 
Sekreterare  Lars Johansson
Ledamot  Andreas Svensson
Kassör Ingemar Johansson 
Ledamot  Morgan Baumann 


ÖSTHJORTS·förtroendevalda 2016 är:


Ordförande Björn Hallberg
Ledamot Johan Collén
Ledamot Lars Eklund
Ledamot Rickard Nekby

 

NORRHJORTS förtroendevalda 2016 är:

 

Ordförande Reinhold Sjökvist
Kassör Stefan Andersson
Sekreterare Margareta Lövgren

Aktuella nyheter


Svensk Hjort inbjuder till Höstmöte 2017

Läs mer ...

Skyddsbeslut CWD Förbjudet att ta in levande hjortdjur


Läs mer ...

Svensk Hjort inbjuder till Höstmöte 2016

Läs mer ...

Ansvarig utgivare: Kurt Svensson, Svensk Hjortavelsförening Copyright © 2016. All Rights Reserved.