Riksförbundet Svensk Hjort

 

Sveriges fem inhemska hjortslag är älg, ren, rådjur, kron- dovhjort. Sedan 1500-talet har det hållits kron- och dovhjort hägnade på utspridda platser i Sverige.

Kronhjorten är en ursprunglig djurart i den nordeuropeiska och svenska faunan. Kronhjort fanns i mitten av på 1700-talet i stort antal från Dalälven i norr till Skåne i söder.

Hård avskjutning under 1800-talet minskade stammen. Endast ett mindre antal djur fanns i Skåne i mitten av 1900-talet, då arten tack vare några personers brinnande intresse började återhämta sig. Idag ses kronhjorten i flera svenska landskap.

Dovhjorten importerades från Asien under medeltiden? för att släppas i svenska slottsparker. Dovhjortsstammen har haft en stabilare utbredning och finns idag i lokalt snabbt växande frilevande stammar från Dalälven ner till Skåne.

Dov- och kronhjortar har sedan 1960 talet i ökande antal hållits i hägn som betesdjur för köttproduktion.

Riksförbundet för Svensk Hjortavel bildades 1971 för att tillvarata näringens intresse och sprida kunskap om denna. Första januari2013 bytte förbundet namn till Riksförbundet Svensk Hjort, som mer korrekt beskriver verksamheten.

Aktuella nyheter
Efterlysning.

Riksförbundet vill komma i kontakt med de hägnägare, som anser sig olikt/felaktigt behandlade i samband med hägntillstånd eller omprövning av hägntillstånd.

Läs mer ...Farm animal behaviour

En bok av Ingvar Ekesbo om Etologi, fysiologi, behov, djurskydd och hälsa.

Läs mer ...


På Söderåshjorts hemsida hittar du massor med fina recept, vintips, tillagningsråd m.m.

 

Läs mer ...

Ansvarig utgivare: Kurt Svensson, Svensk Hjortavelsförening Copyright © 2019. All Rights Reserved.