Riksförbundet Svensk Hjort

 

För att som djur och naturintresserad ha en möjlighet att ta del av de fantastiska skeendena ute i våra svenska hägn på ett korrekt sätt ger vi er här en liten inblick i hjortens år!

Vi delar in året i vår, sommar, höst och vinter.

Vår

Hinden lever ett lugnt liv med återhämtning efter vintern och förberedelser inför sommarens kalvning. För hjorten sker vissa dramatiska förändringar under våren, det är under senvåren som hjortarna tappar sin horn och den symbolen som till stor del styr hierarkin i herrgrupperna går förlorad.

Frilevande kronvilt filmade i N Östergötland 31 mars. Avkommor till de hjortar som utplanterades av Holmen i Kolmården för mer än 40 år sedan.
Foto & copyright: Rolf Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommar

Hjortarnas horn har en osannolik tillväxt då de nya hornen växer till! Hindarna förbereder sig inför kalvningen som i kronhindens fall sker i maj-juni. Dovhinden får sin kalv ca en månad senare i juni-juli. Under denna tid är det viktigt att det får vara lugnt i våra hägn så att kalvningen kan ske i lugn och ro!

Nyfödda tvillingkalvar (kronvilt) i hägn i mitten av maj månad.
Foto & copyright: Rolf Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höst

Avskjutningen börjar i våra hägn och håller i stora drag på ifrån mitten på augusti till början på mars. Med normalt vissa uppehåll för brunsten som i kronhjortens fall sker i september och i dovhjortens fall från mitten på oktober till mitten på november. Under senhösten påbörjas en viss utfodring i många hägn.

 

Gyttjebadande unghjort under brunstperioden. Sölgropen helt "tillverkad" av kronviltet självt.
Foto & copyright: Rolf Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:e-seedade Olle får en chans att para sig när de "stora" inte är uppmärksamma nog
Foto & copyright: Rolf Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sällsynt slagsmål mellan två dminerande hjortar i samma hägn
Foto & copyright: Rolf Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinter

Utfodring av djuren samt avskjutning/jakt.
De hägn som säljer livdjur och har hanteringsanläggningar matar in djuren och märker och journalför alla kalvar födda under våren-sommaren. I samband med denna hantering vägs oftast djuren och avmaskas med injektion eller genom att man häller på medlet på ryggen.

 

 

Aktuella nyheter


Svensk Hjort inbjuder till Höstmöte 2017

Läs mer ...

Skyddsbeslut CWD Förbjudet att ta in levande hjortdjur


Läs mer ...

Svensk Hjort inbjuder till Höstmöte 2016

Läs mer ...
Hjorthagen Erikstorp
Eklångens gård - Hylläng
John Källström
 

Ansvarig utgivare: Kurt Svensson, Svensk Hjortavelsförening Copyright © 2016. All Rights Reserved.