Riksförbundet Svensk Hjort


Skyddsbeslut CWD Förbjudet att ta in levande hjortdjur

Jsv

Förbjudet att ta in levande hjortdjur från Norge och föra ut eller flytta levande hjortdjur från norra delen av Sverige

Fallen i Norge av CWD har fått EU att fatta ett skyddsbeslut om förflyttning av hjortdjur.

Beslutet går i korthet ut på att det ska vara förbjudet att ta in levande hjortdjur från Norge till resten av EU, men med vissa undantag för förflyttning av renar från Norge till Sverige och Finland. På grund av de stora rörelserna av renar fram och tillbaka över gränsen så blir det också förbjudet att föra in levande hjortdjur från norra delen av Sverige till resten av EU.
Områden som berörs av förbudet är, Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Älvdalens kommun i Dalarnas län, och Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamns kommuner i Gävleborgs län.

Finns det några undantag från förbudet ?

Det finns fyra undantag från förbudet att ta in levande hjortdjur från Norge till Sverige:
•    säsongsbetande renar som passerar gränsen mellan Norge och Sverige
•    hjortdjur från Norge som går direkt till slakt
•    förflyttning av ren till och från Norge för sport- och kulturevenemang. En sådan förflyttning  ska ha tillstånd från Jordbruksverket.
•    transitering av hjortdjur genom Sverige från Norge och eventuellt via Finland och Norge. En sådan transitering ska anmälas till Jordbruksverket.

Det finns två undantag som gäller förflyttning av hjortdjur från det berörda området i Sverige:
•    hjortdjur som går direkt till slakt i övriga Sverige, Norge eller Finland
•    levande hjortdjur till Norge om Norge ger tillstånd


.

Aktuella nyheter


Svensk Hjort inbjuder till Höstmöte 2017

Läs mer ...

Skyddsbeslut CWD Förbjudet att ta in levande hjortdjur


Läs mer ...

Svensk Hjort inbjuder till Höstmöte 2016

Läs mer ...

Ansvarig utgivare: Kurt Svensson, Svensk Hjortavelsförening Copyright © 2016. All Rights Reserved.