Riksförbundet Svensk Hjort

Förbundets verksamhet är inriktat på att främja och att utveckla hjortnäringen i Sverige.

Det finns idag ca 380 hägn i med hjortar.
Det finns 5 inhemska hjortslag i landet, och det är älg ren, rådjur, kron –och dovhjort. I vilthägn finns oftast kron- eller dovhjort. Men det finns också vildsvinshägn, hägn med mufflon samt speciella hägn med älg.

Medlemsantalet i förbundet är 2016 ca 225 medlemmar.

Förbundet är riksomfattande men också  uppdelat i 4 regioner: Sydhjort, Västhjort, Östhjort, Norrhjort.

Aktuella nyheter
Efterlysning.

Riksförbundet vill komma i kontakt med de hägnägare, som anser sig olikt/felaktigt behandlade i samband med hägntillstånd eller omprövning av hägntillstånd.

Läs mer ...Farm animal behaviour

En bok av Ingvar Ekesbo om Etologi, fysiologi, behov, djurskydd och hälsa.

Läs mer ...


På Söderåshjorts hemsida hittar du massor med fina recept, vintips, tillagningsråd m.m.

 

Läs mer ...

Ansvarig utgivare: Kurt Svensson, Svensk Hjortavelsförening Copyright © 2019. All Rights Reserved.