Statens livsmedelsverk

Livsmedelsverkets hemsida

http://www.slv.se

Ansökan slakteri/vilthanteringsanläggning

Blanketter på www.slv.se

Godkända vilthanteringsanläggningar

www.jägarforbundet.se

Statens Jordbruksverk

Jordbruksverkets hemsida

http://www.sjv.se

Naturvårdsverket


www.naturvardsverket.se/
 

Stor nyhet inom hjortbranchen

De nya Tb- föreskrifterna är beslutade  och kommer att träda i kraft den 15 oktober 2012.

Klicka här för att läsa hela föreskriften.