Riksförbundet Svensk Hjort


Hjorten har en given plats i den svenska fauna, men det är först sedan avregleringen av det svenska jordbruket, som uppfödning av hjort ökat omfattning. Att bygga hjorthägn och släppa in hjortar har blivit ett intressant alternativ till konventionell djurhållning. Hjorten håller beteslandskapet öppet och varierat. Hjortköttet är magert, nyttigt och anses av många som en delikatess. Hägnat vilt är att betrakta som vilt utan en hård avel, utan tillsatser av exempelvis antibiotika. Produktion av svenskt hjortkött sker under god djuretisk förhållande.  En grupp betande hjortar i sommardräkt är också en fröjd för ögat.

Den svenska produktionen av hjortkött har dock tyvärr haft svårt tillgodose den inhemska efterfrågan.

Merparten av hjortkött i butiken, ca 90 %, är dock importerat och den kommer nästan uteslutande från Nya Zeeland, där uppfödningen är mer intensiv och kanske ej skall betraktas som "vilt".

De svenska vilthägnen är mer varierande med storlek från 10 hektar till 900 hektar. Syftet kan vara "parkvård", köttproduktion eller för jakt.

 

Aktuella nyheter
Efterlysning.

Riksförbundet vill komma i kontakt med de hägnägare, som anser sig olikt/felaktigt behandlade i samband med hägntillstånd eller omprövning av hägntillstånd.

Läs mer ...Farm animal behaviour

En bok av Ingvar Ekesbo om Etologi, fysiologi, behov, djurskydd och hälsa.

Läs mer ...


På Söderåshjorts hemsida hittar du massor med fina recept, vintips, tillagningsråd m.m.

 

Läs mer ...

Ansvarig utgivare: Kurt Svensson, Svensk Hjortavelsförening Copyright © 2019. All Rights Reserved.