Efterlysning

Riksförbundet vill komma i kontakt med de hägnägare, som anser sig olikt/felaktigt behandlade i samband med hägntillstånd eller omprövning av hägntillstånd.

SONY DSC
SONY DSC

Vi önskar kontakt med alla som anser att kravet på Ert hägn är högre eller avviker från kollegers hägn,
eller att myndigheten har ställt oöverstigliga krav, så hägnet ej har byggts.Vidare vill vi komma i kontakt med Er som har fått långa handläggningstider från ansökan till hägntillstånd lämnats.Ni kan till vårt kansli sända in kopior på Er ansökan samt myndighetens tillstånd, ni kan även per brev beskriva problemet,för att få hägntillståndet.Uppge kontaktperson, då vi personligen kommer att kontakta Er för att få kompletterande uppgifter, och synpunkter.

Vi har för avsikt att med Er information, se om vi har möjlighet att kunna påverka till en likriktad behandling av hägntillstånd över hela landet. Detta arbete kommer troligen att pågå under en längre tid.
Men så fort vi får in Era synpunkter kan sammanställning och arbetet påbörjas

Alla uppgifter kommer att behandlas så att den sökandes namn ej kommer att offentliggöras eller på annat sätt kunna spåras.

Med vänlig hälsning:
RSH-kansli
Märk brevet: HÄGN.

Ingelstorps gård
264 54 Ljungbyhed

Kontaktperson. Kurt Svensson 0706-90 49 98 
E-post: ingelstorps.farm@gmail.com