Om Riksförbundet Svensk Hjort

Förbundets verksamhet är inriktat på att främja och att utveckla hjortnäringen i Sverige samt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och företräda dem inför myndigheter, instutioner och andra organisationer.

Det finns idag ca 350 hägn i med hjortar.
 I vilthägn finns oftast kron- eller dovhjort. Men det finns också vildsvinshägn, hägn med mufflon samt speciella hägn med älg.

Medlemsantalet i förbundet är 2019 ca 260 medlemmar.

Förbundet är riksomfattande men också  uppdelat i 4 regioner: Sydhjort, Västhjort, Östhjort, Norrhjort.

Verksamheten Riksförbundet Svensk Hjorts verksamhet är att främja och utveckla hjortnäringen i Sverige och verkar som en branschorganisation genom att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och politiska organ.

Förbundet är också remissinstans för en rad myndigheter ( ex.vis Livsmedelsverket, Jordbruksverket) och samarbetar dessutom med LRF i en rad frågor, exempelvis som remissinstans vad som avser djurskyddet.

En annan viktig fråga är att förmedla kunskap om hjortuppfödning och hjortnäringen till våra medlemmar och blivande hägnägare. Sedan Sverige gått med i EU är Riksförbundet medlem i FEDFA  (Federation of European Deer Farmers) som företräder på EU nivå hjortnäringens intresse.

Riksförbundet håller årsstämma under våren och ett höstmöte, vardera under 2 dagar med tillfälle till vidareutbildning samt kollegiala samtal. Höstmötet arrangeras växelvis mellan de olika regionerna. Regionerna har också egna träffar och möten. Riksförbundets styrelse väljs på 2 år. Ordförande som väljs på ett år.

Förbundet är riksomfattande men också uppdelat i 3 regioner: Sydhjort, Västhjort, Östhjort.

Medlemsavgift:

Har hjortar i hägn           850 SEK/år Nya medlemmar betalar 350:- första året.
Inga hjortar:                  350 SEK/år

Inbetalas på Bankgiro nummer 174-9787

Vid intresse för medlemskap i Riksförbundet Svensk Hjort klicka på nedanstående länk och fylla i en medlemsansökan. OBS! Du behöver inte ha hjorthägn för att bli medlem!
 

Riksförbundet Svensk Hjort (RSH)

Riksförbundet Svensk Hjort (RSH) verkar som en branschorganisation genom att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot myndighter och politiska organ. Sedan Sveriges inträde i EU har RSH:s medlemska i FEDFA (Federation

Läs mer »