Hjorten har en given plats i den svenska fauna, men det är först sedan avregleringen av det svenska jordbruket, som uppfödning av hjort ökat omfattning. Att bygga hjorthägn och släppa in hjortar har blivit ett intressant alternativ till konventionell djurhållning. Hjorten håller beteslandskapet öppet och varierat. Hjortköttet är magert, nyttigt och anses av många som en delikatess. Hägnat vilt är att betrakta som vilt utan en hård avel, utan tillsatser av exempelvis antibiotika. Produktion av svenskt hjortkött sker under god djuretisk förhållande.  En grupp betande hjortar i sommardräkt är också en fröjd för ögat.

Den svenska produktionen av hjortkött har dock tyvärr haft svårt tillgodose den inhemska efterfrågan.

Merparten av hjortkött i butiken, ca 90 %, är dock importerat och den kommer nästan uteslutande från Nya Zeeland, där uppfödningen är mer intensiv och kanske ej skall betraktas som "vilt".

De svenska vilthägnen är mer varierande med storlek från 10 hektar till 900 hektar. Syftet kan vara "parkvård", köttproduktion eller för jakt.