Skyddsbeslut CWD

Skyddsbeslut CWD Förbjudet att ta in levande hjortdjur

Förbjudet att ta in levande hjortdjur från Norge och föra ut eller flytta levande hjortdjur från norra delen av Sverige.