Tuberkulos

    Jordbruksverket förväntas utkomma med ett nytt förenklat övervakningsprogram för tuberkulos hos hägnad hjort under 2023

    Mer information kommer när föreskrifterna är klara.