Tuberkulos

Jordbruksverket förväntas utkomma med ett nytt förenklat övervakningsprogram för tuberkulos hos hägnad hjort under 2023 Mer information kommer när föreskrifterna är klara.

Kommentarer inaktiverade för Tuberkulos

Du har inte åtkomst, kontakta en administratör

FEDFA = Federation of Eurpean Deer Farmers Associations Samarbetsoergan för de europeiska nationella hjortuppfödarorganisationerna såväl inom som utom EU. Varje lands hjortorganisation har två respresentanter. Från Sverige har det senaste…

Kommentarer inaktiverade för Du har inte åtkomst, kontakta en administratör